วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Magic Tricks Revealed

Magic Tricks Revealed : การใช้กล เพื่อความสนุก และ เรียกร้องความสนใจ โดยเฉพาะจะได้ไม่ถูกใครหลอก เพราะที่ว่ามีเวทย์มนต์ก็อาจไม่จริงเสมอไป จำไว้ ไม่ใช่เพื่อหลอกโกงคนอื่น เพราะคนที่รู้ดีที่สุดคือตัวเราเอง

Amazing Ring links To Rubberband Trick - Revealed เพลงที่ถามพ่อมาไช่ไหมLearn Popular Illusions Free : The Coin Fold Illusion Magic Trick RevealedHow to Do Rope Magic Tricks : Cut Rope in Half Magic Trick RevealedFastest Card Trick (Tutorial)Pencil Trick TutorialBottle Cap TrickCoin thru Hand TrickHow to Win a Coin Toss: 7 in a row, ติดๆกัน 7 ครั้ง กลนี้มีคนว่าเขาใช้การสำผัส Dude before you put the coin on your LEFT hand you feel the side in your RIGHT hand. Look at EXACTLY 0:41 seconds he is feeling the coin with his hand BEFORE he flips it over
Ring and Chain Trick Revealed

1 ความคิดเห็น:

  1. Interesting post... I can see that you put a lot of hard work on your blog. I'm sure I'd visit here more often.
    George
    from Magic Tricks.

    ตอบลบ