วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

100 อันดับ โรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย และ 100 อันดับ โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย

**ม.มหิดล ​ได้อันดับ ๑ ของประ​เทศ​ไทย​ใน​การ​เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด...อ่านรายละเอียดด้านล่างสุด
***ประเทศไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยดีที่สุดในโลก...อ่านรายละเอียดด้านล่างสุด
100 อันดับ โรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย
1โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
3โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์)
5โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
6โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
7โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
8โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน
9โรงเรียนอัสสัมชัญ
10โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
11โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
12โรงเรียนอุดรพิทยานุxxxล จ.อุดรธานี
13โรงเรียนสตรีวิทยา
14โรงเรียนเทพศิรินทร์
15โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
16โรงเรียนสาธิต ม.เชียงใหม่
17โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่

18โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
19โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
20โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
22โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
23โรงเรียนนครสวรรค์
24โรงเรียนหอวัง
25โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
26โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
28โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
29โรงเรียนสตรีวิทยา2
30โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่
31โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
32โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น
33โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
34โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
35โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง
36โรงเรียนสาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
37โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
38โรงเรียนดยธินบูรณะ
39โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
40โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทยาลัย
41โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
42โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
43โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
44โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นนทบุรี
45โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
46โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
47โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
48โรงเรียนศึกษานารี
49โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
50โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
51โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
52โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
53โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
54โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนด์
55โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
56โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
57โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
58โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
59โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.สตูล
60โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
61โรงเรียนสกลราชวิทยานุxxxล
62โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์)2
63โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
64โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
65โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
66โรงเรียนพัทลุง
67โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคม
68โรงเรียนลำปางกัลยาณี
69โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
70โรงเรียนนวมินทราชูทิศ บดินทรเดชา
71โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
72โรงเรียนเชนต์โยเชฟคอนแวนด์
73โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง
74โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
75โรงเรียนสารคามวิทยาคม จ.มหาสารคาม
76โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
77โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
78โรงเรียนระยองวิทยาคม
79โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทรบุรี
80โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
81โรงเรียนทวีธาภิเศก
82โรงเรียนชลกันยานุxxxล
83โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎนครปฐม
84โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา
85โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
86โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร
87โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
88โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
89โรงเรียนเบญจมราชาลัย
90โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
91โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
92โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
93โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
94โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี
95โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
96โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
97โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
98โรงเรียนสาธิต(พิบูลย์บำเพ็ญ) ม.บูรพา
99โรงเรียนวิสุทธังษี จ.กาญจนบุรี
100โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2551

1.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
2.มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
3.สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
4.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
5.สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
6.สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
7.เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
8สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
9พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
10หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
11มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เชียงใหม่
12สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
13เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
14อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร
15สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
16กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
17หอวัง กรุงเทพมหานคร
18สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
19ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
20โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
21ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
22ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
23เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
24ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
25มหาวชิราวุธ สงขลา
26อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
27บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
28นครสวรรค์ นครสวรรค์
29เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
30บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร
31นวมินทราชินูทิศ บดินทร์เดชา กรุงเทพมหานคร
32สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
33เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
34สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
35สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
36ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
37สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
38อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
39มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
40บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
41ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี
42จิตรลดา กรุงเทพมหานคร
43ราชินี กรุงเทพมหานคร
44สตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
45สายปัญญาในพระราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
46สายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร
47พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
48สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
49วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
50วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
51ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
52สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
53ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
54แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
55เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร
56ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
57จักรคำคณาทร ลำพูน
58ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
59ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
60เบญจมราชูทิศ จันทรบุรี จันทรบุรี
61สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น
62เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
63ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
64อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
65นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี
66ปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร
67ราชินีบูรณะ นครปฐม
68สตรีภูเก็ต ภุเก็ต
69กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
70เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
71เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
72ลำปางกัลยาณี ลำปาง
73นารีรัตน์ แพร่
74สุรวิทยาคาร สุรินทร์
75นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
76พิริยาลัย แพร่
77สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
78วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
79เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
80เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
81สิรินธร สุรินทร์
82บูรณะรำลึก ตรัง
83สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
84หาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา สงขลา
85ราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานคร
86สตรีนนทบุรี นนทบุรี
87วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
88สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
89พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
90ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
91สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
92อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
93สตรีศรีน่าน น่าน
94จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
95สาธิต"พิบูลย์บำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
96ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
97สระบุรีวิทยาคม สระบุรี
98กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
99สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
100สวนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

**ม.มหิดล ​ได้อันดับ ๑ ของประ​เทศ​ไทย​ใน​การ​เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด จาก​การจัดอันดับของ QS Asian Universities Ranking 2009

กรุง​เทพฯ--14 พ.ค.--มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ที่ปรึกษาคณะกรรม​การปรับปรุง​เว็บ​ไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จาก​การจัดอันดับ QS Asian Universities Ranking 2009 ล่าสุด ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ​ได้รับ​การจัดอันดับ​เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประ​เทศ​ไทย​ใน​การ​ เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ​โดยอยู่​ในลำดับที่ ๓๐ ของภูมิภาค​เอ​เชีย ​ซึ่ง​การจัดอันดับครั้งนี้​โดย บริษัท Quacquarelli Symonds Ltd. (QS) ​เป็น​ผู้พิจารณาจัดอันดับ ​โดยมี​เกณฑ์ค่าน้ำหนัก​ใน​การพิจาณา​ให้คะ​แนนจาก ๕ หลัก​เกณฑ์ คือ Asian Academic Peer Review 30%, Asian Employer Review 10%, Student/Faculty ratio 20%, Bibliometrics — Papers per Faculty and Citations per Paper 30% (Papers per Faculty/ Citations per Paper) International factors 10% (International Faculty/ International Students/ Inbound Exchange Students/ Outbound Exchange Students)

***
ประเทศไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยดีที่สุดในโลก
posted on 21 Oct 2009 08:52 by arran-phathet in Education
ไทม์ส ไฮเออร์ เอ็ดดูเคชั่น เปิดอันดับมหาวิทยาลัยดีที่สุดในโลก 200 แห่ง ชี้สถาบันอุดมศึกษาของทวีปอเมริกาเหนือติดอันดับท็อป 100 ลดลง ขณะที่ยุโรปกับเอเชียมีจำนวนเพิ่มขึ้น
ไทม์ส ไฮเออร์ เอ็ดดูเคชั่น" ได้เปิดเผยการจัดอันดับ 200 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกประจำปีนี้ โดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแห่งสหรัฐอเมริกา ยังคงอยู่ในอันดับ 1 ขณะที่มหาวิทยาลัยซึ่งมีชื่อเสียงเก่าแก่ของอังกฤษอย่างอ๊อกซ์ฟอร์ดต้องตกมาอยู่ในอันดับที่ 5

นอกจากนี้ การจัดอันดับดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่า จำนวนมหาวิทยาลัยในทวีปอเมริกาเหนือที่ติดอยู่ใน 100 อันดับแรกของโลก มีจำนวนลดลงจาก 42 แห่งในปี พ.ศ. 2551 มาเป็น 36 แห่งในปี พ.ศ.2552 ขณะที่มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปที่ติด 100 อันดับแรก มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 36 แห่งในปีก่อน มาเป็น 39 แห่งในปีนี้ เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียที่มีจำนวนเพิ่มจาก 14 แห่ง เป็น 16 แห่ง หลังเวลาผ่านไปหนึ่งปี

สำหรับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับสูงสุดของเอเชีย ได้แก่ มหาวิทยาลัยโตเกียว ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 22 นอกจากนี้ ไทม์ส ไฮเออร์ เอ็ดดูเคชั่น ยังจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในด้านต่าง ๆ

โดยมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปสามารถทำคะแนนได้ดีในการจัดอันดับรูปแบบดังกล่าว เช่น มหาวิทยาลัยลอนดอน สกูล ออฟ อีโคโนมิคส์ แอนด์ โพลิติคอล ไซน์ส ของอังกฤษ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ที่ดีที่สุด เป็นต้น

ในส่วนของมหาวิทยาลัยไทยนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดอยู่ในอันดับที่ 138 ซึ่งถือว่าสูงขึ้นหากเปรียบเทียบกับอันดับที่ 166 เมื่อปีที่แล้ว

ทั้งนี้ ไทม์ส ไฮเออร์ เอ็ดดูเคชั่น ได้ทำการจัดอันดับ 200 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก จากการสำรวจความคิดเห็นของนักวิชาการจำนวน 9,386 คน และผู้ถูกจ้างงานจำนวน 3,281 คน จากทั่วโลก

1 ความคิดเห็น: