วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

Circle Game เพลงม้าหมุน ความหมายดี เพราะมากๆ

ความหมายของเพลง The Circle Game ก็ดีนะครับ ชีวิตคนเราก็เหมือนกับม้าหมุนนั่นแหละครับ มีแต่หมุนไปข้างหน้า แต่ไม่สามารถหมุนย้อนไปข้างหลังได้ ทำได้อย่างมากก็แค่เพียงมองย้อนกลับไปเท่านั้นเอง และยังคงมีแต่ต้องหมุนไป ๆ ๆ ตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจครับ
Yesterday a child came out to wonder
Caught a dragonfly inside a jar
Fearful when the sky was full of thunder
And tearful at the falling of a star
Then the child moved ten times round the seasons
Skated over ten clear frozen streams
Words like, when you’re older, must appease him
And promises of someday make his dreams
And the seasons they go round and round
And the painted ponies go up and dawn
We’re captive on the carousel of time
We can’t return we con only look behind
From where we cameAnd go round and round and round
In the circle game.Sixteen springs and sixteen summers gone now
Cartwheels turn to car wheels thru the town
And they tell him,Take your time, it won’t be long now
Till you drag your feet to slow the circles down
And the seasons they go round and round
And the painted ponies go up and dawn
We’re captive on the carousel of time
We can’t return we can only look behind
From where we came
And go round and round and round
In the circle game
So the years spin by and now the boy is twenty
Though his dreams have lost some grandeur
Coming true
There’ll be new dreams, maybe better dreams and plenty
Before the last revolving year is through.
And the seasons they go round and round
And the painted ponies go up and down
We’re captive on the carousel of time
We can’t return, we can only look behind
From where we came
And go round and round and round
In the circle game

ดังนั้นอะไรที่ผ่านไปแล้ว ก็ให้มันแล้ว ๆ ไปครับ Agnes Chan ขวัญใจ ร้องนานแล้ว มีเนื้อเพลงร้องตามได้
So just let be gone, be bygone, sing along then happy look behind good days from where we came and still go round and round and round in the happy circle gameVersion ปี 1981 ทั้งสากล และ กว้างตุ้งAgnes Chan, Unicef Goodwill AmbassadorWill have more songs from Agnes Chan, to be continued...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น