วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Que sera sera

What ever will be, will be - Be happy!!!Whatever Will Be, Will Be


Performed by Doris Day

When I was just a little girl เมื่อฉันยังเป็นเด็กน้อย

I asked my mother what will I be ฉันถามแม่ว่าอนาคตฉันจะเป็นอะไร
Will I be pretty, will I be rich "หนูจะสวยไหม หนูจะรวยไหม"
Here's what she said to me แม่ก็บอกฉันว่า

*Que sera, sera สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด
Whatever will be, will be อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
The future's not ours to see เราไม่อาจหยั่งรู้อนาคตได้
Que sera, sera สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด
What will be, will be อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

When I grew up and fell in love เมื่อฉันโตขึ้นและมีความรัก
I asked my sweetheart what lies ahead ฉันถามที่รักของฉันว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไร
Will we have rainbows day after day "เราจะมีความสุขด้วยกันตลอดไปไหม"
Here's what my sweetheart said สิ่งที่คนรักของฉันบอกก็คือ

*Que sera, sera สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด
Whatever will be, will be อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
The future's not ours to see เราไม่อาจหยั่งรู้อนาคตได้
Que sera, sera สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด
What will be, will be อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

Now I have children of my own ตอนนี้ฉันมีลูกเป็นของตัวเองแล้ว
They asked their mother what will I be พวกเขาถามแม่ของเขาว่าโตขึ้นเขาจะเป็นอะไร
Will I be handsome, will I be rich "ผมจะหล่อไหม ผมจะรวยไหม"
I tell them tenderly ฉันก็ตอบพวกเขาอย่างอ่อนโยนว่า

*Que sera, sera สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด
Whatever will be, will be อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
The future's not ours to see เราไม่อาจหยั่งรู้อนาคตได้
Que sera, sera สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด
What will be, will be อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น