วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

Cameroon แคเมอรูนCustom duty rates are applicable according to the category of the imported product :

- primary necessary goods : category I, 0%
- raw materials and equipment goods : category II, 10%
- Intermediary and miscellaneous goods : category III, 20%
- Fast-moving consumer goods : category IV, 30%.


ชื่อทางการ สาธารณรัฐแคเมอรูน (Republic of Cameroon)
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ระหว่างแอฟริกากลางกับแอฟริกาตะวันตก
ทิศเหนือติดกับไนจีเรีย
ทิศตะวันออกติดกับชาดและสาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ทิศใต้ติดกับสาธารณรัฐคองโก กาบองและอิเควทอเรียลกินี
ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก บริเวณอ่าว Biafra
พื้นที่ 475,440 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง กรุงยาอุนเด (Yaoundé)
จำนวนประชากร 19.1 ล้านคน ( 2551 )
ภูมิอากาศ อากาศร้อนชื้น อุณหภูมิสูง และฝนตกชุกโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน และเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน
ภาษา ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ และมีภาษาท้องถิ่นที่สำคัญอีก 24 ภาษา

ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับแคเมอรู
ปริมาณการค้าระหว่างไทยกับแคเมอรูนได้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าแคเมอรูนมาโดยตลอด จนถึง พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา ฝ่ายไทยขาดดุลการค้าจนถึงปัจจุบัน จากการที่ไทยนำเข้าเส้นใยใช้ในการทอเป็นจำนวนมาก สินค้าที่ไทยส่งไปยังแคเมอรูนที่สำคัญ ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลอื่น ๆ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากแคเมอรูนที่สำคัญ ได้แก่ เส้นใยใช้ในการทอ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์พลาสติก

สำหรับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการ ปัจจุบันแคเมอรูนไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือภายใต้ Thai Technical Cooperation Programme แต่อย่างใด ซึ่งประเทศไทยอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่แคเมอรูนเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
ต่อไป
ประเทศไทยเคยให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่แคเมอรูน จากกรณีการระเบิดของก๊าซจากปล่องภูเขาไฟในแคเมอรูน โดยได้บริจาคข้าวนึ่งชนิด 5% จำนวน 25 ตัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 และในปี 2533 ไทยได้บริจาคข้าวนึ่ง 10% จำนวน 100 ตัน ให้แก่แคเมอรูนโดยผ่านทางสมาคมฟุตบอลแคเมอรูน


เศรษฐกิจและสังคม
2.1 หลังจากแผนงานการขจัดความยากจนและกระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (PRGF) ภายใต้การสนับสนุนด้านนโยบายและการเงินของ IMF (มูลค่ารวม 28.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สิ้นสุดลงในเดือนมกราคม 2552 รัฐบาลแคเมอรูนได้แสดงความตั้งใจที่จะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นอิสระ อย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถุนายน 2552 รัฐบาลได้ตอบรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินของ IMF มูลค่า 144 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้แผนงานการรับมือกับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก (Exogenous Shocks Facility หรือ ESF)
2.2 แคเมอรูนเป็นเส้นทางลำเลียงขนส่งสินค้าที่สำคัญไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีทางออกทะเล ได้แก่ ชาดและสาธารณรัฐแอฟริกากลาง รัฐบาลแคเมอรูนมีรายได้หลักมาจากการเก็บภาษีศุลกากร (ประมาณร้อยละ 20 ของรายได้ทั้งหมด) แต่กำลังประสบปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษี ทางการแคเมอรูนเปิดเผยว่า ในปี 2551 ร้อยละ 51 ของสินค้าที่อ้างว่าจะส่งออกไปขายต่อในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีขาเข้าถูกนำมาขายในประเทศ ทำให้รัฐบาลต้องสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีศุลกากรหลายพันล้าน ฟรังซ์ ปัจจุบัน หน่วยงานศุลกากรของแคเมอรูนกำลังเร่งดำเนินการติดตั้งระบบ GPS เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการขนส่งสินค้าข้ามประเทศไปขายต่อในประเทศเพื่อนบ้าน
2.3 ในภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน แคเมอรูนได้รับผลกระทบจากการปรับตัวของอุปสงค์และราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากแคเมอรูนมีรายได้หลักจากการส่งออกน้ำมันดิบ ในปี 2551 สามารถผลิตน้ำมันได้เฉลี่ยประมาณ 87,400 บาร์เรล/วัน แต่มีแนวโน้มที่จะผลิตได้ลดลงในปัจจุบัน รัฐบาลแคเมอรูนกำลังหาแนวทางลดการพึ่งพิงรายได้จากการค้าน้ำมันและเพิ่มรายได้จากการลงทุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้จากการส่งออก สินค้าเกษตรที่สำคัญของแคเมอรูน ได้แก่ ไม้แปรรูป กล้วย โกโก้ ฝ้าย และกาแฟ
2.4 นโยบายการเงินของแคเมอรูนถูกกำหนดโดยธนาคารแห่งรัฐในภูมิภาคแอฟริกากลาง (Banque des Etats de l’Afrique centrale หรือ BEAC) ซึ่งปัจจุบันให้ความสำคัญกับการคุมระดับอัตราเงินเฟ้อและรักษาการตรึงค่าเงิน CFA franc ไว้กับเงินสกุลยูโร (655.96 CFAfr เท่ากับ 1 ยูโร)
2.5 ในระหว่างการเสด็จเยือนแคเมอรูนของสมเด็จพระสันตปาปา Benedict ที่ 16 ในเดือนมีนาคม 2552 พระองค์ได้กล่าวชื่นชมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชาวมุสลิมและคริสต์ในแคเมอรูน และขอให้ประเทศแอฟริกาอื่นๆ ถือเป็นตัวอย่าง

Market access procedures
International ConventionsMember of OECD
Party to the Kyoto protocol
Party to the Montreal protocol on Substances that deplete the Ozone Layer
Main International economic cooperationCameroon is open to a large extent to international trade. It is a member of the Commonwealth as well as that of the Franc Zone. Foreign trade makes up around 50% of its GDP. Its 3 main export partners are : Spain, Italy and France. In order to facilitate trade relations, these countries have signed treaties and agreements to simplify trade. In this way Cameroon has signed agreement with the European Union.


On the other hand, it should also be noted that Cameroon also has trade agreements with countries such as Tunisia, Nigeria and China.

Non tariff barriersThere are three categories of imported products: free products which do not incur any restriction, products requiring a technical visa or a certificate of conformity from a competent Ministry (Health, Security....) and products which are prohibited in the entire territory of Cameroon. However, every import must be controlled before its loading. This control relates to quality, quantity and price.Customs duties and taxes on importsCameroon is part of the Economic and Monetary Community of Central Africa (CEMAC) that has the following countries as its members : Cameroon, Congo, Gabon, Equatorial Guinea, Central African Republic and Tchad. Countries belonging to the CEMAC are acquitted of duties and taxes as defined in the Common Exterior Tariff (TEC), whatever may be the entry point in the CEMAC. Custom duty rates are applicable according to the category of the imported product :
- primary necessary goods : category I, 0%
- raw materials and equipment goods : category II, 10%
- Intermediary and miscellaneous goods : category III, 20%
- Fast-moving consumer goods : category IV, 30%.
To determine the category of your product, you can consult the Customs Nomenclature in force in Cameroon (conforming to the Harmonized System).Customs classificationCameroon is part of the Economic and Monetary Community of Central Africa (CEMAC) that has the following countries as its members : Cameroon, Congo, Gabon, Equatorial Guinea, Central African Republic and Chad. Countries belonging to the CEMAC are acquitted of duties and taxes as defined in the Common Exterior Tariff (TEC), whatever may be the entry point in the CEMAC.


Custom duty rates are applicable according to the category of the imported product :

- primary necessary goods : category I, 0%
- raw materials and equipment goods : category II, 10%
- Intermediary and miscellaneous goods : category III, 20%
- Fast-moving consumer goods : category IV, 30%.


In 1994, Cameroon's new Regional Reform Program included reduced taxes on imports from over 7% to 4%, and reduced the overall rate from a maximum 200% to a maximum 70% on luxury goods, and a minimum of 5% on necessities. Today, however, Cameroon employs the common external tariff (TEC) using four categories: necessities, 5%; raw materials and equipment, 10%; semi-finished goods, 20%; and finished products, 30%. There is also an excise tax, an indirect tax on consumer goods, of 25%, and a value-added tax that is generally 18.7%, but in some cases zero.

The 2000 Financial Law was designed largely to attract foreign capital, providing exemptions from export duties on bananas, cocoa, coffee, cotton, rubber, sugar, palm oil, and medicinal plants. Legislation to establish free trade zones was enacted in 1990. Prohibited imports include certain sanitary products, chemicals, toxic waste, some cosmetics, and some food items.


To determine the category of your product, you can consult the Customs Nomenclature in force in Cameroon (conforming to the Harmonized System).

Import procedures The importer or his representative submits a demand for an Attestation of Verification to Import (AVI) to the SGS, latest by the time of validation of the manifestation in the SYDONIA system. This demand is accompanied by the following documents and information : a copy of the ID (Interpretative Document); a copy of the Bill of Lading or AWB; a final invoice, a packing list; a freight invoice, a local insurance certificate; a customs clearance, number of the cargo manifest, a voucher or evidence of an eventual exemption accompanied by a provisional customs certificate; a phytosanitary certificate or other required technical service documents.


The SGS, then grants within a maximum limit of 8 hours, a final AVI, an original and 2 copies, to the importer. The delivery of the final AVI is done directly, without the prerequisite delivery of a provisional AVI. After verification, the inspector gives the user three copies of the declaration : a grey copy, a blue copy and a yellow copy. These verifications are done within a maximum time limit of 6 hours in the case where there is no contesting of taxation or other declared elements.

The importer presents these documents to the SGS which affixes a security sticker and a dry stamp on the blue copy and transfers it to the bank for encashing. The SGS has to address the above documents to the different concerned banks at least 3 times a day. After encashment, the bank delivers a receipt and the blue copy to the user, transmits the yellow copy to the SGS and keeps the grey copy with itself. After seeing the blue copy and the receipt, the concerned Inspector delivers the release warrant for the merchandise after the verification of usage.

For further information Cameroon Customs


Organizing goods transport
Main useful means of transportThe transport in Cameroon is mostly by trucks. Thus, a difference is seen among the road vehicles and the lorry-trailer combinations. The road vehicles have the driver's cabin and the truck box on the same frame. On the other hand, the lorry-truck vehicles are assembled vehicles; a road tractor and a tractor-trailer for example. The transport of goods is also undertaken by the rail thanks to the Camrail company. But the poor state of the tracks and the small number of working lines are a handicap for Rail transport. Ports Autonomous Port Organizations
Airports International Airport of Douala
International Airport of Garoua
Airport of Maroua-Salak
International Airport of Yaounde
Sea transport organizations National Port Authority
Air transport organizations The National Airlines Company
Road transport organizations Directorate of Road Transport of the Cameroon Ministry of Transport
Decentralized Services Department of the Cameroon Ministry of Transport
Rail transport organizations The Cameroon Railway Company


Identifying a supplier
Type of productionThe Cameroonian industry is essentially based on the Heavy Industries. Production is oriented towards oil-producing products, refinement, aluminum production, food-processing, textiles, wood industry and ship repairing. Business directories Cameroon White and Yellow Pages
Trade Agencies and their representations abroad Cameroon Chamber of Commerce
Enterprises federation Importers and Exporters Labor Union of Cameroon
Inter-Managerial Group of Cameroon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น