วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รักเอยอยู่ที่ไหน...ยังฝันใฝ่

Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm
It exists to give you comfort, it is there to keep you warm
And in those times of trouble when you are most alone
The memory of love will bring you home

บางทีรักคงจะเป็นเช่นที่พักพิง...ที่กำบังจากพายุฝน
คงอยู่เพื่อให้เธอได้อบอุ่นใจ...อยู่เสมอให้เธอได้คลายหนาว
ในช่วงเวลาแห่งปัญหา เมื่อเธอโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงา
ความทรงจำแห่งรักจะนำเธอกลับบ้านเรา

Perhaps love is like a window, perhaps an open door
It invites you to come closer, it wants to show you more
And even if you lose yourself and don't know what to do
The memory of love will see you through

บางทีรักคงจะเป็นเช่นหน้าต่าง...อาจเป็นประตูที่เปิดกว้าง
เชื้อเชิญให้เข้าใกล้...ปรารถนาจะให้เธอได้เห็นอีกสักนิด
แม้ในยามที่เธอหลงลืมตัวตน สับสนไร้ทางออก
ความทรงจำแห่งรักจะนำทางเธออย่างแน่นอนLove to some is like a cloud, to some as strong as steel
For some a way of living, for some a way to feel
And some say love is holding on and some say letting go
And some say love is everything, and some say they don't know

รักของบางคนเป็นเช่นเมฆบางเบา บ้างก็เป็นเช่นเหล็กกล้า
เป็นเช่นวิธีดำรงชีวิตสำหรับคนหนึ่ง อาจเป็นเช่นวิธีเพื่อรู้สึกของอีกคน
บ้างว่ารักคือการยึดมั่น บ้างก็ว่าจงปล่อยวาง
บ้างว่ารักคือทุกสิ่งอย่าง บ้างกลับว่าไม่เคยได้รู้จักพบพาน...


Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain
Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains
If I should live forever, and all my dreams come true
My memories of love will be of you

บางทีรักคงจะเป็นเช่นมหาสมุทร...เปี่ยมปัญหา...ความทุกข์ลึกล้ำ
ดั่งกองไฟเมื่อยามเหน็บหนาว...สายฟ้ายามฝนกระหน่ำ
หากฉันต้องใช้ชีวิตเป็นนิรันดร์...และความฝันทั้งหมดพลันเป็นจริง
ความทรงจำแห่งรักของฉันยังคงจะเป็นเรื่องของเธอ


Life go on, on and on.
Not just pain and fall would remain me of you.
Not just that hardest time would recall me of our time together.
But in success, in victory, in glory and in happiness...
I still long for you...

ชีวิตดำเนินต่อไป และ ต่อไป
ถึงจะเจ็บปวด และ ล้มเหลว ก็ยังคงมั่นกับเธอ
ถึงเวลาที่สุดทน ก็ยังคงรำลึกถึงเวลาของสองเรา
ถึงแม้ว่าจะพบความสำเร็จ ชัยชนะ ชื่อเสียง และ ความสุข...ก็ยังคงมั่นกับเธอ

Not without you, You jump I jump, right


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น