วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คำมั่นสัญญา

จากคนหนึ่งถึงอีกคน


ลมหายใจของกันและกัน


คำมั่นสัญญา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น