วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

ประเทศไทยมี "โทรศัพท์ไร้สาย" ใช้มา 300 ปีแล้ว

ประเทศจีนขุดดินลึกลงไป 100เมตร
"เจอสายโทรศัพท์เก่า"
ฉลองกันทั้งประเทศ แสดงว่า 100ปีที่แล้ว ประเทศจีนมีโทรศัพท์ใช้แล้ว

อเมริกาไม่ยอม ขุดดินลึกลงไป 200เมตร
"เจอสายโทรศัพท์เก่า"
ฉลองกันทั้งประเทศ แสดงว่า 200ปีที่แล้ว อเมริกามีโทรศัพท์ใช้แล้ว

ไทยเราก็ไม่ยอมเช่นกัน ขุดดินลึกลงไป 300เมตร
"ไม่เจออะไรเลย"
ฉลองกันทั้งประเทศ แสดงว่า 300ปีที่แล้ว

ประเทศไทยมี "โทรศัพท์ไร้สาย" ใช้แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น