วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

รัก กับ ฟัน

จากทันตแพทย์ครับ
ถ้าเปรียบความรัก คือ...ฟัน
รักมั่นคง คือ...ฟันแท้
รักร่อแร่ คือ...ฟันโยก
รักโสโครก คือ...ฟันดำ
รักถลำ คือ...ฟันเหยิน
รักหมางเมิน คือ...ฟันห่าง
รักร้าง คือ...ฟันหลอ
รักหงิกงอ คือ...ฟันคุด
รักบริสุทธิ์ คือ...ฟันขาว
รักชั่วคราว คือ...ฟันปลอม
รักอ่อนซ้อม คือ...ฟันร่วง
รักสีม่วง คือ...ฟันเก
รักจำเจ คือ...ฟันซ้อน
รักสลอน คือ...ฟันแทรก
รักแรก คือ...ฟันน้ำนม
รักระบม คือ...ฟันผุ
รักคิกขุ คือ...ฟันกระต่าย
รักสลาย คือ...ฟันหลุด            
รักกันสุดสุด คือ...ฟันทุกคืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น