วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ใครหนอช่างคิด ผู้ชาย ผู้หญิง

ผู้ชาย ทำอย่างไร
ให้ผู้หญิงมีความสุข
************************
มันไม่ยากหรอกที่จะ
ทำให้ผู้หญิงมีความสุข
เพียงแต่ผู้ ชายต้องเป็น..........
1. เป็นเพื่อน
2. เป็นคนรัก
3. เป็นพี่ เป็นน้อง
4. เป็นพ่อ
5. เป็นอาจารย์
6. เป็นพ่อครัว
7. เป็นช่างไฟ
8. เป็นช่างไม้
9. เป็นช่างประปา
10. เป็นช่างซ่อมรถ
11. เป็นสถาปนิก
12. เป็นดีไซเนอร์
13. เป็นคนเก่งในเรื่อง sex
14. เป็นคนรอบรู้เรื่องผู้หญิง
15. เป็นนักจิตวิทยา
16. เป็นผู้ฟังที่ดี
17. เป็นผู้จัดการที่ดี
18. เป็นพ่อที่ดี
19. เป็นคนสะอาดเรียบร้อย
20. เป็นคนเข้าใจ
       ความรู้สึกคน
21. เป็นนักกีฬา
22. เป็นคนอบอุ่น
23. เป็นคนดูแลเอาใจใส่
24. เป็นห่วงเป็นใย
25. เป้นคนกล้าหาญ
26. เป็นคนฉลาด
27. เป็นคนสนุกสนาน
28. เป็นคนสร้างสรรค์
29. เป็นคนอ่อนโยน
30. เป็นคนเข้มแข็ง แข็งแรง
31. เป็นคนเข้าใจโลก
32. เป็นคนที่มีความอดทน
33. เป็นคนรอบคอบ
34. เป็นคนทะเยอทะยาน
35. เป็นคนมีความสามารถ
36. เป็นคนเก่ง
37. เป็นคนมุ่งมั่น
38. เป็นคนจริง
39. เป็นคนที่เชื่อถือได้
40. เป็นคนกระตือรือร้น
41. เป็นคนเห็นใจคน
       และต้องห้ามลืม
42. ให้ของขวัญ
       อย่างสม่ำเสมอ
43. พาไป shopping
44. ซื่อสัตย์
45. พยายามรวย
46. ห้ามอยู่นอกสายตา
47. ห้ามมองผู้หญิงอื่น และ
       ในเวลาเดียวกัน คุณต้อง
48. ให้ความดูแลอย่างเต็มที่
49. ให้เวลาอย่างเต็มที่
50. ต้องไว้ใจและ มีช่องว่าง
       อย่ากังวลว่าจะไปไหน
และนีคือสิ่งสำคัญที่สุด
(clock)ห้ามลืมวันเกิด
(clock)ห้ามลืมวันครบรอบต่างๆ
(clock)ห้ามลืมนัด

(attracted)ผู้หญิงทำอย่างไร
       ให้ผู้ชายมีความสุข
(attracted)1. แก้ผ้า  จบ
......................................
ข้อเดียวเองโคตรเอาเปรียบ
********************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น